Koncerty w Wirydarzu z cyklu Sądeckie Talenty - 2012

SprawozdawczośćSprawozdania finansowe:

2009 rok

2010 rok

2011 rok

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

 

Sprawozdania merytoryczne:

2009 rok

2010 rok

2011 rok

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok


Sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Fundacji są udostępnione na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz (do wglądu) w biurze Fundacji w Nowym Sączu przy ulicy Tarnowskiej 25 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 - 19.00.