Koncerty w Wirydarzu z cyklu Sądeckie Talenty - 2012

Prawa Darczyńców


• Każdy ofiarodawca na rzecz Fundacji zostaje wpisany do księgi Dobroczyńców Fundacji.

• Osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Fundacji Rada corocznie przyznaje dyplomy honorowe lub medale pamiątkowe.

• Wzór medalu zatwierdza Rada Fundacji.