Koncerty w Wirydarzu z cyklu Sądeckie Talenty - 2012

Powstanie FundacjiFundacja im. Dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu ustanowiona została przez Romualdę Uznańską Masior w dniu 2 marca 2004r. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o Ustawę o fundacjach z dnia 6 Kwietnia 1984 r., oraz Statut.

Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Nowy Sącz.
2. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja używa pieczęci z napisem:

"FUNDACJA IM. DRA JERZEGO MASIORA W NOWYM SĄCZU" oraz -->logo<--

4. Fundacja może tworzyć oddziały i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne dla prowadzenia swojej działalności statutowej.

  -->Statut Fundacji<--