Koncerty w Wirydarzu z cyklu Sądeckie Talenty - 2012

NadzórNadzór nad Fundacją sprawuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wewnętrznym organem nadzoru Fundacji jest Komisja Rewizyjna