Zgłoszenia do Nagrody im. Dra Jerzego Masiora 2017 r.Trwają przygotowania do Koncertu Galowego i wręczenia Nagrody im. Dra Jerzego Masiora 2017. Przyjmowane są już zgłoszenia kandydatów do Nagrody.

Fundacja im. Dra Jerzego Masiora wręczy po raz kolejny młodemu artyście
(w wieku do 25 lat) nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie artystycznym. Nagroda przyznawana jest za konkretne dokonania kandydata (indywidualne lub zespołowe) w zakresie muzyki, plastyki, twórczości literackiej, teatralnej, filmowej albo innej dziedziny sztuki, która w opinii wnioskodawcy zasługuje na to szczególne wyróżnienie.

Podstawowym kryterium wyłonienia Nominowanych i Laureata Nagrody jest ocena dokonań artystycznych kandydata przez Kapitułę Nagrody. Ogłoszenie decyzji Kapituły oraz wręczenie Nagrody AD 2017 nastąpi podczas Koncertu Galowego w sali MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu w dniu 9 grudnia 2017 r.
Podczas tego szczególnego koncertu zaprezentują się Nominowani do Nagrody    i Laureat. Przewidziano także dodatkowe atrakcje (m.in. występ gościa specjalnego, wybór laureata publiczności).

Dotychczasowi Laureaci Nagrody im. Dra Jerzego Masiora to: Kinga Pancerz, Klaudia Ziajkowicz, Eliza Safjan, Ilona Klimek, Mateusz Bieryt, Tomasz Więcek, Michał Ziomek i Wiktoria Tracz, Izabela Szafrańska, Małgorzata Wygoda.

Kandydatów do Nagrody może zgłaszać każdy, wysyłając wypełniony  wniosek  (w formacie DOC) na adres: kontakt@fundacjajm.pl.

Termin składania wniosków upływa 15 listopada 2017 r.
Formularz wniosku można pobrać ze strony www.fundacjajm.pl lub otrzymać    w biurze Fundacji w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 25

Dodatkowe informacje i zapytania - tel. 504201322 lub 605107533.

Zgłoś swojego kandydata do Nagrody im. Dra Jerzego Masiora 2017.

  Zarząd Fundacji